Member's Search

Публикации

28/05/2016

Изследване дебелината на ретинния неврофибрилерен слой и неговата физиологична асиметрия м

22/05/2016

Особени форми на МДСВ – ретинални ангиоматозни пролиферации, полипоидна хороидална васкуло

Posted in Научни by Д-р Васил Хайкин
18/05/2016

Задна поларна катаракта – от факоемулсификацията към витректомията Автори: И. Шандурков 1,

Posted in Научни by Д-р Илиян Шандурков
18/05/2016

Миниинвазивна хирургична техника за корекция на птоза на латералната част на веждите Автор

Posted in Научни, Оперативно лечение by Редакционен екип
16/05/2016

Корелация между тежестта на ретиналното засягане при макулна дегенерация свързана с възрас

10/05/2016

Клиничен случай на офталмия симпатика, проявяваща се със засягане на преден очен сегмент А