Member's Search

Month: May 2021

30/05/2021

ДО

членовете на

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ“,

ЕИК 177248319

 

П О К А Н А

 

Управителният съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ“, ЕИК 177248319 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на  сдружението, което ще се проведе на 09.06.2021  г. от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41,   при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния  финансов отчет  и  на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COVID – 19,  като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

проф. Ива Тодорова Петкова – представляващ БДО

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин