Member's Search

Month: June 2021

23/06/2021

Сдружение „Ретина България“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) имат удоволствието да поканят членовете на Българското дружество по офталмология да вземат участие в Информационни дни в рамките на  Застъпническа и информационно-образователна  кампания „Визия за Зрение“, чиято цел е да постави зрителното здраве и предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания във фокуса на общественото внимание. 

Информационните срещи ще бъдат проведени на 29 юни 2021 г. (вторник) от 10.30  до 12.30 ч. в голяма зала на Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” №1, в гр.Бургас. и 30 юни 2021 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 ч. в зала „Юнашки салон“, бул. „Христо Ботев“ №1, гр. Варна.

Целта на информационните срещи е пряко осведомяване на възможно най-голям брой слабозрящи и незрящи лица на територията на областите Бургас, Сливен, Ямбол, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Разград и Търговище, относно техните права и възможности за диагностика, превенция, лечение и рехабилитация на заболяванията, предизвикващи зрителните  им увреждания, както и относно средствата за подобряване на жизнения им стандарт.

Пълната програма на двете събития и формата за регистрация могат да бъдат намерени в линковете по-долу.

Информационна среща в град Бургас

Информационна среща в град Варна

Екземпляри от подготвената информационна брошура „Какво да очаквам от генетичната диагностика на очните болести?, изготвена по проект Зрение и covid-19 ще бъдат раздавани на присъстващите на събитията лица.

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин
02/06/2021

До

членовете на „Софийско офталмологично дружество“, ЕИК 175158645

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение „Софийско офталмологично дружество , ЕИК 175158645 кани членовете на сдружението на редовно общо събрание на „Софийско офталмологично дружество“, което е свикано по инициатива на управителния съвет, и ще се проведе на 22.06.2021 г.  от 17,00 ч. в заседателната зала на хотел „Форум“ в град София, бул. „Цар Борис III“ 41, при следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

Предложение за решение по точка 1: ОС приема годишния финансов отчет и на отчета за дейността на сдружението за 2020 г.

При липса на кворум в обявения по-горе начален час събранието ще започне един час по – късно и ще се проведе независимо от броя на присъстващите/представляваните членове.

Събранието ще се проведе при спазване инструкциите на Националния оперативен щаб и на установените противоепидемични мерки срещу разпространение на коронавирус COV1D-I9, като членовете на сдружението трябва да носят лични предпазни средства.

 

С уважение:

(проф. д-р. Л. Войнов – Председател)

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин