Member's Search

Month: November 2021

09/11/2021

На 08.11.2021 ни напусна нашият колега и дългогодишен преподавател на студенти, специализанти по очни болести, офталмолози и ендокринолози доц. д-р Евдокия Димитрова Илиева.

Доц. Илиева защитава дисертация на тема -“ Изследване на хемодинамиката при глаукома чрез офталмореография” и придобива специалност по офталмология през 1975 г.

От 1975 – 1991г. заема различни академични длъжности – ординатор, младши, старши,гл.асистент и доцент към Катедрата по офталмология – Медицински Университет–София.

От 1996г. e ръководител на секция по Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика  и лазерно лечение на очните заболявания.

Oт 1996 – 2004г. e председател на Софийското научно дружество по офталмология.

1996-2007 -член на управителния съвет на Българското дружество по офталмология.

От 1988г. е член на ръководството на Българската секция по офталмология на Балканския Медицински Съюз.

От 1997 – 2007г.  – заместник гл.редактор на списание ”Български офталмологичен преглед“.

От 2002г. – управител на център за специализирана медицинска помощ – диагностика и лазерно лечение на очните заболявания ”СВЕТЛИНА”.

От 2004г. – член на Европейското витрео-ретинно общество – EVRS.

От 2007г. – работи в специализирана болница за активно лечение на очните болести „ЗОРА”.

Има 157 публикации, участие в 1 учебник и 7 монографии; 2 рационализации и 1 изобретение;

 

Загубата за офталмологичното общество и пациентите е голяма!

Българско Дружество по Офталмология изказва искрените си съболезнования на семейството, близките и колегите.

Дълбок поклон пред светлата памет на доц. Илиева!

 

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин