Member's Search

Month: February 2022

10/02/2022

Управителния съвет на БДО  свиква редовно общо събрание на „Българско дружество по офталмология“ на 25.03.2022 г. от 14.00 часа в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 149 в хотел „Бест уестърн Експо“, зала „Панорама“ при следния дневен ред:

Точка 1: Изслушване, обсъждане и приемане на доклада на управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.

Точка 2: Изслушване, обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Точка 3: Изслушване, обсъждане и приемане на отчета на контролната комисия;

Точка 4: Освобождаване от отговорност за дейността им на членовете на УС и на Председателя.

Точка 5: Обсъждане и приемане на представения на членовете на БДО проект за нов устав на сдружението.

Точка 6: Избор на Председател на сдружението;

Точка 7: Избор на членове на управителния съвет;

Точка 8: Разни

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин