Member's Search

Month: March 2023

22/03/2023

 

Между 27 септември и 1 октомври 2023 в конгресния център на Албена ще се проведе XV-ти конгрес на Българското Дружество по Офталмология “Светлината има значение”.

Четиридневното събитие ще бъде с международно участие както на гост лектори, така и на практикуващи офталмолози. В програма на конгреса са застъпени актуални и разнообразни теми насочени, както към специализанти и обучаващи се, така и към специалисти участващи в интегрираната офталмологична грижа.

По време на събитието сме предвидили редица образователни и практически курсове, а колегите от специалностите посветени на грижата за очното здраве – „Медицинска оптика“, „Оптометрия“ и „Здравни грижи“ ще имат еднодневна възможност, да представят своите доклади пред публиката на конгреса.

За справки и налична информация за предстпящия конгрес и съпътстващите го събития може да следите неговата интернет страница на адрес:

https://mareamedical.com/bg/sabitiya/bdo_2023/

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
02/03/2023

Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

 

Курс за специализанти и млади офталмолози

организиран от БДО със съдействието на Байер

 

Уважаеми колеги,

Независимо дали изберете академична или клинична кариера, по време на вашето обучение е задължително да усвоите умения и компетенции за диагностична сравнителна оценка на клинични случаи и представяне на резултати от тяхното проследяване. За съжаление този вид обучение не е залегнало в курикулума на специализацията по офталмология. За малкото специализанти, които са и докторанти обучението е достатъчно и ефективно, но то е необходимо за всеки млад специалист. Ето защо по инициатива на УС през 2023 година ще имате възможност да получите теоретично обучение, което да приложите на практика. Обучението ще бъде еднодневно и за ваше удобство е София, Пловдив и Варна, където са университетските бази на повечето специализанти. Зачислените в МУ-Плевен ще бъдат поканени в София, а в ТУ-Стара Загора в Пловдив. След провеждане на обучението всеки участник ще има възможност да изготви резюме и електронен постер. Работите ще бъдат анонимно оценени от независим комитет. Най-добрите ще бъдат представени като презентации, а от тях ще бъде излъчен и награден победители (специализант и млад специалист). Независимо, кой е победителя в това триетапно съревнование, неговата цел е да даде умения и компетенции за представяне на клинична информация, което е важно за всеки млад офталмолог.

За да участвате в инициативата, първо трябва да се регистрирате, като заявите (за специализанти) в кой медицински университет сте зачислени или къде желаете да се включите за обучението (за млади специализанти). След преминаване на обучението трябва да изпратите в срок резюме и електронен постер. Всички участници ще бъдат поканени на сесията с презентации.

За да участвате в инициативата, първо трябва да се регистрирате, като заявите (за специализанти) в кой медицински университет сте зачислени или къде желаете да се включите за обучението (за млади специализанти).

28.03 Варна – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnwry3ydro9EbI_phFJUl3YgVSoh2gE3mx_TOHnPuEKMmhg/viewform?usp=sf_link

31.03 Пловдив – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14uVtq4wHfBVsKq7wuJ65TdYnvTjdL3lfKcrcOO_EKH4JTw/viewform?usp=sf_link

01.04 София – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo7GABqA83rQLnTVl3H16tvRNyRqTStqP1CmoFVKxd5sc6EQ/viewform?usp=sf_link

След преминаване на обучението трябва да изпратите в срок резюме и електронен постер. Всички участници ще бъдат поканени на сесията с презентации.

За нас по-опитните очни лекари и преподаватели е изключително удоволствие да помогнем за бъдещото развитие на Българската офталмология. Очакваме Ви!

 

Хр Групчева

(председател на БДО)

Posted in Актуално by Nikolay Surchev