Member's Search

Category: Иновации

04/08/2018

Тестови въпроси по офталмология

Ивелина Питакова

Медицински Университет – Варна, 2019

Сборникът с тестови задачи съдържа въпроси с различна степен на сложност от всички области на офталмологията. Те са разпределени в няколко раздела, като много от тях са от “затворен” тип, но отговорите често налагат по-задълбочени справки и обмисляне. Това е и целта на автора – да насочи към обективна оценка на знанията и самоконтрол.

линк за онлайн поръчки

 

Хирургия на клепачите
Зорница Златарова
МУ-Варна, Varna Medical University Press, 2018

Монографията представлява съвременно ръководство на български език по пластично-възстановителна хирургия на клепачите. Представени са основните моменти, през които се преминава в хода на подготовката и извършването на различните видове операции на клепачите: топографска анатомия и основни принципи на окулопластичната хирургия, инструментариум и шевен материал, специфичнатапредоперативна оценка на състоянието на клепачите, етиологията и патогенезата на различните заболявания, големия набор оперативни техники. В отделни глави са разгледани вродените аномалии в позицията на клепачите, придобитите – ектропион, ентропион, птоза, ретракция на клепачите, СХК, естетичните корекции – блефаропластика и туморите на клепачите.Със схематични илюстарции са представени най-често използваните хирургични техники. Анализиран и споделен е опитът на автора, резултатите са илюстрирани с богат снимков материал.

линк за онлайн поръчки

 

Синдром на халтавия клепач
Милена Средкова

София, 2018

Синдромът на халтавия клепач е хронично очно заболяване, характеризиращо се с преразтегнати и спонтанно обръщащи се клепачи, папиларен конюнктивит и очно възпаление. Смята се, че е резултат на обструктивна сънна апнея, заболяване, по-често при мъже със затлъстяване, като симетрията на изява зависи от предпочитаната за сън страна на тялото.

 

Електрофизиология на зрението
Елена Мермеклиева
Издателство Изток Запад, 2018

Тази книга описва същността, възникването и развитието на електрофизиологията на зрението. Разгледани са подробно отделните електрофизиологични техники и приложението им при различните офталмологични и офталмоневрологични заболявания. Направен е опит за представяне на сложната материя на електрофизиологията в по-понятен вид, така че да стане достъпна и интересна за по-широк кръг специалисти, защото тя е незаменима в диагностиката и проследяването на множество конгенитални и придобити заболявания.

линк за онлайн поръчки

 

Епиретинена мембрана
Десислава Колева-Георгиева
ИК “Стено”, 2017

Книгата е предназначена за диагностика и лечение на една от основните патологии в областта на макулата – епиретинената мембрана. В нея се анализира анатомията на стъкловидното тяло и витреоретинените взаимоотношения в областта на макулата; разгледани са видовете и клиничните характеристики на епиретинената мембрана, а също диагностичните методи, като голямо място е отделено на оптичната кохерентна томография. Съдържа се описание на хирургичните техники и очакваните интра- и постоперативни усложнения. Представени са показанията за лечение с операция, самата оперативна техника, използваните багрила и техниките за пилинг. Направени са изводи от литературния обзор по отношение на факторите, определящи диагнозата и са описани собствените резултати на автора, които много точно са анализирани.

линк за онлайн поръчки

 

Атлас по оптична кохеретна томография ангиография (Ангио-ОСТ)
Илиян Шандурков, Милена Средкова

Издател – Мединформ ЕООД, 2016

От изобретяването на офталмоскопа през 1851г., през въвеждането на флуоресцеиновата ангиография през 1961г. и изобретяването на апаратите за оптична кохерентна томография, офталмолозите постоянно търсят нови методи за точна диагностика на заболяванията на ретината, зрителния нерв и съдовата патология на окото. Въвеждането на технологията за неинвазивна оптична кохерентна томография ангиография през 2015г. е поредният скок към точното разбиране на патологичните процеси в заден очен сегмент. Целта на този атлас е да покаже диагностичната стойност на новата техология и да сравни старите, доказани във времето методи на изследване, с оптичната кохерентна томография ангиография, която ни приближава все повече към пълното неинвазивно изследване на окото на хистологично ниво.

линк за онлайн поръчки

Posted in Иновации by Д-р Илиян Шандурков