Member's Search

Category: Актуално

10/02/2024

БДО лобира за по-добри условия при заплащане на дейностите по клинични пътеки и процедури. Проф. Цветан Димитров представляваше организацията на тристранните преговори. Очаква се увеличение с 20%, като процедура 20, оперативно лечение на глаукома, ще бъде увеличена с 40%. Това е прекрасна новина в навечерието на Световния ден на глаукомата. Важно е институциите да разберат, че бидейки високотехнологична специалност, офталмологията е скъпа и изисква инвестиции. Надяваме се за в бъдеще да има още конструктивни решения.

 

Напомняме, че срокът за заплащане членския внос за БДО е до 31 март – 78 лв. за специалисти и 39 лв. за специализанти. Важно е при подаване на заплащането да изпишете трите си имена и то на кирилица, защото в противен случай може да настъпи грешка при отчитането на членството Ви!

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
08/01/2024

Уважаеми колеги,

Честита Нова 2024 Година!

С най-сърдечни пожелания за здраве, мир, професионални успехи и лично щастие! Нашата професия е благородна, носи много позитивни емоции, но понякога ни изненадва с тревоги и проблеми. Да си пожелаем да се радваме на всички успехи и заедно да решаваме проблемите и през Новата година.

Използвам случая да напомня че през 2024г. БДО ще има 2 общи събрания – едно за приемане на ГФО (годишния финансов отчет) и второ, което ще съвпадне с годишната конференция, и ще бъде отчетно-изборно за следващия 2-годишен период. С решение на Общото събрание годишната конференция ще бъде с фокус върху интегрираните грижи и ще имаме възможност да се запознаем с някои интердисциплинарни проблеми.  Не на последно място искам да напомня, че съгласно новоприетия устав членския внос за 2024г. е 10% от минималната работна заплата за месец декември 2023г. или е в размер на 78 лева, като редуцираната сума с 50% за специализанти е 39 лева. За специализанти се запазва.  Имате възможност да го платите по банка или през онлайн връзката в интернет страницата.  ВНИМАНИЕ! Съобразно новия устав крайният срок за плащане е 31 март 2024г.  Моля не забравяйте да изпратите трите си имена на кирилица, УИН и контакти, особено ако са променени. При групово плащане моля да бъде изпратен списък с трите имена и УИН на цялата група.

Използвам случая да поканя всички, които искат да са членове на ESCRS през БДО да изпратят уведомително писмо с трите си имена на латиница, е-мейл и адрес за физическа кореспонденция. Също така моля да отбележите дали желаете едногодишно или тригодишно членство. Средствата за покриване на членския внос ще минават през дружеството. За специализанти членството е безплатно, като моля да се посочи датата на приключване на специализацията.

С най-искрени пожелания и надежди за една хубава, изпълнена с положителни емоции и наситена с интересни събития 2024 година!

 

УС на БДО,

Чл. кор. проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Д-р Илиян Шандурков, дм

Проф. д-р Зорница Златарова-Ангелова, дмн 

Доц. д-р Десислава Георгиева-Колева, дм

Д-р Николай Сурчев, дм

Д-р Николай Иванов

Д-р София Якимова

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
03/12/2023

Избран постер от инициативата изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

Организирано от Българско дружество по офталмология с подкрепата на Байер България и HTA като партньор

Постер

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
13/05/2023

Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

 Организирано от Българско дружество по офталмология с подкрепата на Байер България и HTA като партньор

 

Уважаеми, специализанти и млади специалисти,

 

Имахте възможност да се включите в образователен сертификационен курс „Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати“. По време на курса бяха представени лекции и уъркшопи на изключително важни теми за надграждане на научен капацитет, като биостатистика, епидемиология, метаанализ, систематичен литературен преглед, измерване на резултати, изготвяне на протокол на изследване, измерване на качеството на живот на пациентите, както и изграждане и презентиране на научни постери. В допълнение, бяха представени иновативната методология за здравеопазване, основанa на ползите за пациентите и пилотни проекти за имплементиране на методологията в областта на офталмологията в България.

Сега ще имате възможност да приложите наученото на практика и да участвате в надпреварата за най-интересен случай.

До 31 май всеки участник ще може да си избере тема на постера, като тя трябва да е свързана с лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ) и диабетен макулен едем (ДМЕ) с aflibercept.

Моля да заявите участието си на следната регистрационна форма до 31 май.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdExvaWykIxUsy6kfZdJClbWSWMZCYAhdo5HG-jLySCzMrRgg/viewform?usp=sf_link

 

Прилагаме примерни насоки за тема:

Измерване на зрителна острота 

– редовно vs нередовно приложение

– зрителна острота при лечение vs данни от други страни

 

Измерване на “качество на живот”

– КнЖ на пациенти с МДСВ – проследено във времето

– КнЖ на пациенти с МДСВ vs. пациенти с глаукома

– КнЖ на пациенти с МДСВ – на различни режими на лечение

– КнЖ на пациенти с МДСВ България vs. други страни

– ретроспективно обсервационно проучване за брой апликации год.1 vs. год.2

– ретроспективно обсервационно проучване за брой апликации год.1 vs. год.2 – зрителна острота

 

Епидемиологични анализи

– демографска структура на пациенти с МДСВ

– демографска структура на пациенти с ДМЕ

 

 

Ще получите допълнителна информация кой е Вашия ментор в съответния град

 

Изпращането на постера е с краен срок до 10 юли до:

adriana dacheva <adriana@hta.bg>

До 30 юли постерите ще се преглеждат от независими консултанти анонимно.

От всеки университет ще бъде избран консултант с доказана академична и офталмологична експертиза, който ще наблюдава и проследява изготвянето на проекта, а Българското дружество по офталмология (БДО) ще го координира в национален мащаб.

 

Най-добрите от тях ще бъдат представени вербално и обсъдени на национален форум с всички участващи специализанти и националните координатори от университетите.

 

Изследователската нагласа е от решаващо значение за подобряване на резултатите и бъдещото развитие на младите специалисти.

Заповядайте да се включите в  тази научна надпревара!

 

 

Eylea 40 mg/ml инжекционен разтвор във флакон

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа афлиберцепт.

Дата на актуализация на текста: 11/2022

Eylea 40 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години, с изключение на показанието ретинопатия на недоносеното (РН). Съдържа афлиберцепт.

Дата на актуализация на текста: 12/2022

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5;

тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

ИАЛ-ИАЛ-20553/12.5.2023 г.

Bayer System Number-PP-EYL-BG-0174-1

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
12/05/2023
Уважаеми колеги,
Предстои ОС на БДО на 15.05.2023 от 13.00 в 3 Аудитория на ул Марин Дринов 55 във Варна (по адресна регистрация на дружеството). Дневния ред е предварително обявен. За тези от Вас които не могат да пътуват изпращаме линк за он лайн наблюдение на събранието.

WEBEX:

https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m61a19205556ef0f86b587059f7a6a9c0

MU-Varna сайт, на който ще качим YouTube линка. Самият стрийм ще е активен на деня – малко преди събитието.

https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/events-obshto-subranie-BDO.aspx

Очакваме всички на Конгреса на БДО, където ще се проведе годишното ОС и ще се гласуват промени в устава.

С уважение от името на УС на БДО,
Хр Групчева (председател)
Posted in Актуално by Nikolay Surchev
24/04/2023

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието от името на БДО да Ви поканя да вземете участие в лятно училище с практическа насоченост с цел преодоляване на последиците от пандемията. Независимо дали сте опитен офталмолог или все още се обучавате, ние сме една общност и можем да направим много неща заедно. Моля да прочетете внимателно програмата и да подадете своите заявки за да организираме едно вълнуващо и полезно събитие във Велико Търново. За да запаля интереса на всички, искам да спомена, че лекциите ще се четат в залата, в която е подписана Конституцията.

Надявам се да успеете да се включите!

Очакваме Ви!

 

Програма за специализанти по офталмология с цел преодоляване на последиците от пандемията в практическото обучение

Място на провеждане:  Медицински Университет – Варна

Филиал Велико Търново

Велико Търново ул. „Михаил Кефалов”  № 2

 

07.07.2023 – 08.07.2023

 

Лекции:

Особености на очната операционна (45 мин) –

Хирургически инструментариум (45 мин)

Апаратура в очната операциона (45 мин)

Шевни техники в офталмологията (45 мин)

 

Ротационни упражнения по 2 учебни часа в 4 сектора:

  1. Оперативно лечение на катаракта (включва и екстракапсулна катарактна екстракция)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Видове кератопластика (ует лаб на свински роговици)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Пластично-възстановителни техники в офталмологията (ует лаб на свинска кожа)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Канюли и техники на инжектиране и аспирация в офталмологията (ует лаб на свински очи)

(необходими са 6 супервайзъра)

 

Ротационна викторина със състезателен характер: ще има въпроси, казуси и „артефакти“ за познаване и кратко описание.

Победителят печели безплатна регистрация и тридневно настаняване в единична стая по време на конгреса на БДО в Албена.

 

Специализантите и всички млади офталмолози, взели специалност след 2019 (декември), имат право на безплатна нощувка в двойна стая в посочения хотел и изхранване по време на мероприятието. Лекторите имат право на безплатна нощувка в единична стая  и изхранване по време на мероприятието. Средствата са от бюджета на БДО с взето решение на ОС.

 

Срок за записване 18 май 2023.

Моля всички желаещи да заявят участие на: hristina.grupcheva@mu-varna.bg . Моля желаещите преподаватели да поставят в заглавието: заявка за лектор, а в текста да опишат как искат да се включат в курса. Желаещите курсисти да поставят в заглавието: заявка за обучаващ се, а в текста да напишат кратко резюме на това къде и какво работят и какви са бъдещите им планове.

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
06/04/2023

През изминалата седмица Българското Дружество по Офталмология организира 3 курса – Варна с домакин МУ-Варна, Пловдив и София, където домакини бяха МУ-Пловдив и БАН. Специализантите участваха в лекции и уъркшопи на изключително важни теми за надграждане на научен капацитет, като биостатистика, епидемиология, метаанализ, систематичен литературен преглед, качество на живот, както и изграждаха и презентираха научни постери с теми, свързани с офталмология. В допълнение, бяха представени иновативната методология за здравеопазване, основано на ползите за пациентите, измерване на резултати и пилотните ни проекти за имплементиране на методологията в областта на офталмологията в България. Вярваме, че курсовете бяха изключително забавно и полезно преживяване, което създаде среда за нови идеи и вдъхновение!

преживяване, което създаде среда за нови идеи и вдъхновение!

Очакваме младите надежди да започнат работа по своите проекти. Най-добрите ще бъдат представени на конгреса на БДО в Албена 28.09 – 1.10.23г.

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
22/03/2023

 

Между 27 септември и 1 октомври 2023 в конгресния център на Албена ще се проведе XV-ти конгрес на Българското Дружество по Офталмология “Светлината има значение”.

Четиридневното събитие ще бъде с международно участие както на гост лектори, така и на практикуващи офталмолози. В програма на конгреса са застъпени актуални и разнообразни теми насочени, както към специализанти и обучаващи се, така и към специалисти участващи в интегрираната офталмологична грижа.

По време на събитието сме предвидили редица образователни и практически курсове, а колегите от специалностите посветени на грижата за очното здраве – „Медицинска оптика“, „Оптометрия“ и „Здравни грижи“ ще имат еднодневна възможност, да представят своите доклади пред публиката на конгреса.

За справки и налична информация за предстпящия конгрес и съпътстващите го събития може да следите неговата интернет страница на адрес:

https://mareamedical.com/bg/sabitiya/bdo_2023/

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
02/03/2023

Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

 

Курс за специализанти и млади офталмолози

организиран от БДО със съдействието на Байер

 

Уважаеми колеги,

Независимо дали изберете академична или клинична кариера, по време на вашето обучение е задължително да усвоите умения и компетенции за диагностична сравнителна оценка на клинични случаи и представяне на резултати от тяхното проследяване. За съжаление този вид обучение не е залегнало в курикулума на специализацията по офталмология. За малкото специализанти, които са и докторанти обучението е достатъчно и ефективно, но то е необходимо за всеки млад специалист. Ето защо по инициатива на УС през 2023 година ще имате възможност да получите теоретично обучение, което да приложите на практика. Обучението ще бъде еднодневно и за ваше удобство е София, Пловдив и Варна, където са университетските бази на повечето специализанти. Зачислените в МУ-Плевен ще бъдат поканени в София, а в ТУ-Стара Загора в Пловдив. След провеждане на обучението всеки участник ще има възможност да изготви резюме и електронен постер. Работите ще бъдат анонимно оценени от независим комитет. Най-добрите ще бъдат представени като презентации, а от тях ще бъде излъчен и награден победители (специализант и млад специалист). Независимо, кой е победителя в това триетапно съревнование, неговата цел е да даде умения и компетенции за представяне на клинична информация, което е важно за всеки млад офталмолог.

За да участвате в инициативата, първо трябва да се регистрирате, като заявите (за специализанти) в кой медицински университет сте зачислени или къде желаете да се включите за обучението (за млади специализанти). След преминаване на обучението трябва да изпратите в срок резюме и електронен постер. Всички участници ще бъдат поканени на сесията с презентации.

За да участвате в инициативата, първо трябва да се регистрирате, като заявите (за специализанти) в кой медицински университет сте зачислени или къде желаете да се включите за обучението (за млади специализанти).

28.03 Варна – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJnwry3ydro9EbI_phFJUl3YgVSoh2gE3mx_TOHnPuEKMmhg/viewform?usp=sf_link

31.03 Пловдив – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14uVtq4wHfBVsKq7wuJ65TdYnvTjdL3lfKcrcOO_EKH4JTw/viewform?usp=sf_link

01.04 София – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo7GABqA83rQLnTVl3H16tvRNyRqTStqP1CmoFVKxd5sc6EQ/viewform?usp=sf_link

След преминаване на обучението трябва да изпратите в срок резюме и електронен постер. Всички участници ще бъдат поканени на сесията с презентации.

За нас по-опитните очни лекари и преподаватели е изключително удоволствие да помогнем за бъдещото развитие на Българската офталмология. Очакваме Ви!

 

Хр Групчева

(председател на БДО)

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
18/02/2023

 

На 17 февруари 2023 г. се навършват 150 години от рождението на бележития български офталмолог акад. Константин Пашев.

Акад. Константин Пашев (18 февруари (стар стил) 1873 г. – 10 януари 1961 г.) е роден в Сливен. През 1893 г. завършва Англо-американския колеж в Цариград. Висшето си образование завършва в Монпелие, Франция, през 1896 г. По-късно е специализирал офталмология в очните клиники в Париж, Берлин и Лондон. След завръщането си в България е назначен като ординатор в Очното отделение на Александровската болница (1899).

Константин Пашев е основоположник на българската офталмологична научна школа. През 1905 г. в София открива първия на Балканския полуостров Държавен институт за слепи. Пашев е сред основателите през 1917 г. на Медицинския факултет на Софийския университет, чийто пряк наследник е сегашният Медицински университет в София, а непряк – възстановеният Медицински факултет в СУ. Създател е на Университетската очна клиника и катедрата по офталмология към МФ (1919г.) и е неин пръв професор и ръководител до 1941 г.

През 1921 г. той основава Дружеството на българските слепи, а през 1927 г. – Българското дружество по офталмология. През 1948 г. акад. Пашев основава Института за клинична и обществена медицина и хигиена при Българска академия на науките. Редактор е на сп. „Офталмологичен преглед“ (1933-1934) и на сп. „Летописи на лекарския съюз в България“ (1920).

През 1916 г. Константин Пашев описва за първи път заболяване, известно в чуждестранната литература като “конюнктивит на Пашев”. Той е автор на над 457 научни публикации от всички области  на офталмологията, издава и първият български учебник по офталмология – 1925г. Същевременно въвежда множество нови оперативни техники и създава нов оперативен инструмент – сфинктероиридотом.

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
09/01/2023

Измина една година,  откакто COVID-19  ни отне Светлин Петров – основателя на сайта eyesobg.org.

Преди 5 години заедно създадохме сайта на БДО. Трудно беше намиране на име на сайта – всички подходящи имена бяха вече ангажирани и от Bulgarian Ophthalmic Society през още десетки имена произлезе eyesobg.org. Светлин не поиска нито лев за свършената работа. БДО плащаше само хостинга.  Той остави на офталмолозите в България  сайт, който ще просъществува дълго и ще ни бъде полезен.

Нестандартен човек и неповторим мечтател. Винаги търсещ, вечно неспокоен, изключителен оптимист и авантюрист по душа инженер Светлин Петров беше отличен професионалист. Той е най-добрият компютърен специалист, когото познавам. Живя така, както искаше – и на брега на морето в градчето Ладисполи в Италия, и в София.  Усмихнат  и обаятелен, той предаваше  своята жизнерадост и доброта на всички, които го познаваха.

Ще те помним вечно, приятелю!

доц. Димитър Дъбов

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
20/10/2022

Уважаеми колеги,

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя от името на Управителния съвет на БДО по повод 19-ти октомври – Деня на българския лекар и покровителя на медиците в България Свети Иван Рилски!

Това е ден за поздрав и равносметка. Всеки един от нас ежедневно работи за опазване на очното здраве отстоявайки принципите на лекарската професия и спазвайки Хипократовата клетва. Нашата специалност е уникална, ние не се борим за живот ние се борим за очи виждащи живота и осигуряваме качество на живот което няма цена.

Нека Св. Иван Рилски Чудотворец да ни закриля и пази, защото в тези непредвидими времена ние се борим за всеки пациент, давайки най-доброто от себе си!

Бъдете неуморни и енергични, издигайте името на българския лекар, обичайте своята професия и получавайте удовлетворение от ежедневния си труд!

Честит празник!

От името на УС на БДО,

Професор Христина Групчева д.м.н., FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE

Posted in Актуално by Nikolay Surchev