Member's Search

Category: Актуално

09/06/2024

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с наближаване на някои крайни срокове, от името на УС на БДО бихме искали да напомним следното:

Благодарим на тези които вече изпратиха своите резюмета. Крайният срок е 30 юни, като моля да се включите активно с постери и клинични фотографии. Не забравяйте, че има и награда за трите най-добри постера.

За младите офталмолози – наградата на името на Проф. Дъбов трябва да се заяви до 30 юни като заглавие и резюме, а срока за подаване на пълнотекстовите публикации е 30 Август. Моля да подготвите своите оригинални статии на български и английски език спазвайки изискванията на списание Български офталмологичен преглед.

Прикачена е предварителната програма, която все още търпи промени и ще бъде финализирана на 15 юли. Както се вижда от предварителната програма, че имаме възможността да се запознаем с гледните точки на много „неофталмолози“, което ще помогне за обогатяване на нашите познания и издигане на престижа на офталмологията.

Второто напомняне е, че на 24 юни ще се проведе общо събрание, за приемане на ГФО и този на КК, с цел спазване на Устава, който налага срок 30 юни. Ще се обсъдят и въпроси (т.6) за организацията на конференцията в Бургас 03-06.10.2024 с цел оптимизация на времето на интензивната научна програма и провеждането на отчетно-изборно събрание.

Напомняме, че ГФО и доклада на КК са публикувани още на 24 май 2024, което предполага ако някой има въпроси или коментари те да бъдат адресирани на е-мейл: bgsocietyofophthalmology@gmail.com . УС поема ангажимента да публикува изпратените коментари до 20.06.24 на сайта с цел да намалим риска от „непоискани“ е-мейл съобщения и протекция на личното пространство на всеки член.

БДО е професионална организация с цели и задачи ясно дефинирани в Устава, така че всеки от нас трябва да работи за общата ни кауза в дух на добронамереност и позитивно отношение към нашата прекрасна мисия да се грижим за очното здраве.

УС на БДО

Предварителна програма

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
30/05/2024

Уважаеми колеги,

 

За оптимизация на Вашето присъствие на Общото събрание, планирано за 24 юни 2024 година, моля да се запознаете със следните детайли:

 

Указания за участници

 

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
24/05/2024

Уважаеми колеги,

Oт името на УС ви уведомявам, че ГФО е финализиран. Имаме и положително становище от КК. ОС е обявено спазвайки устава за 24.06.24 от 8.30 часа.

С уважение УС на БДО.

 

Прилажени тук може да намерите:

Понеже постъпиха запитвания как желаещи могат да се включат във Viber групата на БДО, обръщаме внимание на двата най-лесни начина:

  1. Ако някой Ваш познат вече е добавен към групата,  може директно да Ви покани в нея от менюто на групата.
  2. При отваряне на приложението Viber се отива в полето за търсене, там се въвежда символа “@” (без кавичките) и след това се изписва името на търсения канал. В случая името е “Българско дружество по офталмология”.
Posted in Актуално by Nikolay Surchev
09/05/2024

 

 

 

Уважаеми колеги,


Получено е писмо от членове на управителния съвет на БДО и СДО за предходния период (Проф. Петкова, Проф. Оскар, Проф. Войнов, Проф. Димитров и Проф. Видинова)с обвинения в „дискриминация“ и укриване на информация. Създаването на подобен документ е извън добрия тон на колегиално отношение в дружество с доброволно членство, където всички плащат членския си внос и са се включили с идеята да допринесат за живота и развитието на организацията.

Надяваме се, че всички са свидетели на максимално прозрачно управление с възможности за открита дискусия и комуникация и с публикуване на информацията в общи канали (всеки може да се запише и отпише) и изпращане на е-мейли (ако лицето е предоставило права за това). Предполагам всички са наясно, че БДО не оперира с пари в брой и всички транзакции за последните 3 мандата са регистрирани в сметките и са под контрол на счетоводна къща „Ко консулт“ от 2020 година. За последния мандат гарантирам лично, че в дружеството няма никакви движения, освен по банков път. По неуточнени причини, но вероятно заетост на господин Новаков (отговорния счетоводител), едва днес изпрати финалната информация за ГФО с обяснението, че отчета трябва да се публикува до 30 Септември. Разбира се, счетоводната къща няма как да знае, че по нашия устав (чл. 28, ал.3) ОС трябва да бъде проведено до 30 Юни. Нека да напомним, че на последното ОС имаше предложения следващото ОС да бъде проведено през мес. май 2024 г. С цел да спазим процедурата отчетите на БДО да бъдат достъпни 1 месец преди общото събрание, то ще бъде законно преобявено в посочения в Устава срок.

Използваме случая да обърнем внимание, че по вече действащия Устав има промени, които изискват нови процедури. Например, потенциалните кандидати за Ръководни органи на БДО, трябва да спазятб процедура за подаване на документите предварително, след което избраната вече комисия ще ги разглежда и докладва на ОС.

В духа на откритост и прозрачност бих искала да заявя решението си, че ще се кандидатирам за втори мандат за Председател на БДО и се надявам на подкрепата на всички които оценяват желанието ми да допринеса за развитието на офталмологията в България и да поддържам атмосфера на колегиалност и висок професионализъм в дружеството.

В отговор на апела да се изпратят „личните данни и банковите извлечения на личните е-мейли“ на авторите на писмото – УС на БДО няма оторизация за подобно действие.

Разчитаме на колегиалното и добронамерено отношение в нашата общност, като УС поема отговорността за активна работа (включително административна) в интерес на организацията, при спазване на Устава и нормативната уредба в РБ.

 

С най-добри пожелания,

От Името на УС на БДО:
Христина Групчева

 

(Оригинално писмо)

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
06/05/2024

Бихме искали да напомним на всички заинтересувани, че на 17 май изтича срокът за ранно записване за Научната конференция на тема „Офталмология и интердисциплинарни решения“.

Желаещите да се възползват от ниска такса за участие могат да се регистрират през страницата на събитието ТУК.

Съществуват и преференциални условия за членове на БДО. За да се ползвате от тях трябва преди регистриране за конференцията да сте заплатили членския си внос към БДО за 2024 година.

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
29/04/2024

Уважаеми колеги,

Навлизането на симулаторите в обучението на специализантите във втората половина на специализацията и младите офталмолози е част от Европейската тенденция. С цел да отговори на това ново предизвикателство в обучението БДО започва инициатива – лятно симулационно училище 20 Юли до 31 Август 2024. Програмата е осигурена от ESCRS в партньорство с БДО и е спонсорирана от Рош, Теа, Бикомед, Бейер и РСР. Любезен домакин на събитието ще бъдат Катедрата по очни болести и зрителни науки и Катедрата по оптометрия.

Краткото време на пребиваване на иновативната технология и ограничения финансов ресурс е причина местата да бъдат лимитирани. Със симулатора може да се запознаете на интернет страница:  https://haag-streit.com/en/products/categories/simulators-training/training-simulators/eyesi-surgical.

От името на гореспоменатите партньори на БДО и с цел увеличаване на хирургическите умения на младите специалисти, бих искала да поканя на лятно училище, участници отговарящи на следните условия:

  • Специалист с взета специалност след май 2021 година;
  • Специализант зачислен на специализация, преди януари 2022 година;
  • Подкрепа от страна на ръководителя на специализацията и/или клиничната база (изисква се име е-мейл и телефон и разбира се предварително съгласуване от страна на специализанта) и подкрепа на специалист-ментор с който младия офталмолог работи в момента (изисква се име е-мейл и телефон и разбира се предварително съгласуване);
  • Желание да проведе 2 дневен курс на симулатор позициониран в базата на катедрите (УСБОБАЛ-Варна, Дойран 15) през юли/август 2024;

Желаещите трябва да се групират предварително по двама (т.е заявката трябва да е от двама кандидати) за да може да бъде успешно изпълнена програмата. При максимално използване на симулатора са необходими 10 активни часа на участник т.е по 5 часа на ден са 2 последователни дни. Препоръчително е участниците да работят в екип.

За отваряне на  програмата се счита 13 Май от 8.00 часа, като от този момент нататък трябва да се изпрати е-мейл на : bgsocietyofophthalmology@gmail.com, където акуратно да се попълни следната таблица, без да се променя формата:

Име Е-мейл Телефон Месторабота

 

Поръчител

(име, е-мейл и телефон)

Предпочитани дати
Име 1          
Име 2        

За копие на писмото във формат Microsoft Word, моля натиснете ТУК:  Писмо симулатори БДО

Допълнително за двамата участника трябва да се приложи копие от първа страница на книжката за специализация или диплома за специалност. Няма изисквания двамата кандидати да са на едно ниво. Моля да обърнете внимание, че датите могат да бъдат от 21 Юли до 31 Август, в дните от понеделник до петък, без 15 август който е официален почивен ден за Варна.

Класирането ще стане по поредност на е-мейлите в пощенската кутия на БДО, разпечатка от която ще бъде изпратена в общата вайбър група с цел осигуряване на прозрачност. За тези които са извън класирането ще има възможност за намиране на допълнително спонсорство или доплащане.

 

Пожелаваме успех на всички!

 

От името на УС на БДО,

 

Проф. Христина Групчева д.м.н., FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE

 

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
10/02/2024

БДО лобира за по-добри условия при заплащане на дейностите по клинични пътеки и процедури. Проф. Цветан Димитров представляваше организацията на тристранните преговори. Очаква се увеличение с 20%, като процедура 20, оперативно лечение на глаукома, ще бъде увеличена с 40%. Това е прекрасна новина в навечерието на Световния ден на глаукомата. Важно е институциите да разберат, че бидейки високотехнологична специалност, офталмологията е скъпа и изисква инвестиции. Надяваме се за в бъдеще да има още конструктивни решения.

 

Напомняме, че срокът за заплащане членския внос за БДО е до 31 март – 78 лв. за специалисти и 39 лв. за специализанти. Важно е при подаване на заплащането да изпишете трите си имена и то на кирилица, защото в противен случай може да настъпи грешка при отчитането на членството Ви!

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
08/01/2024

Уважаеми колеги,

Честита Нова 2024 Година!

С най-сърдечни пожелания за здраве, мир, професионални успехи и лично щастие! Нашата професия е благородна, носи много позитивни емоции, но понякога ни изненадва с тревоги и проблеми. Да си пожелаем да се радваме на всички успехи и заедно да решаваме проблемите и през Новата година.

Използвам случая да напомня че през 2024г. БДО ще има 2 общи събрания – едно за приемане на ГФО (годишния финансов отчет) и второ, което ще съвпадне с годишната конференция, и ще бъде отчетно-изборно за следващия 2-годишен период. С решение на Общото събрание годишната конференция ще бъде с фокус върху интегрираните грижи и ще имаме възможност да се запознаем с някои интердисциплинарни проблеми.  Не на последно място искам да напомня, че съгласно новоприетия устав членския внос за 2024г. е 10% от минималната работна заплата за месец декември 2023г. или е в размер на 78 лева, като редуцираната сума с 50% за специализанти е 39 лева. За специализанти се запазва.  Имате възможност да го платите по банка или през онлайн връзката в интернет страницата.  ВНИМАНИЕ! Съобразно новия устав крайният срок за плащане е 31 март 2024г.  Моля не забравяйте да изпратите трите си имена на кирилица, УИН и контакти, особено ако са променени. При групово плащане моля да бъде изпратен списък с трите имена и УИН на цялата група.

Използвам случая да поканя всички, които искат да са членове на ESCRS през БДО да изпратят уведомително писмо с трите си имена на латиница, е-мейл и адрес за физическа кореспонденция. Също така моля да отбележите дали желаете едногодишно или тригодишно членство. Средствата за покриване на членския внос ще минават през дружеството. За специализанти членството е безплатно, като моля да се посочи датата на приключване на специализацията.

С най-искрени пожелания и надежди за една хубава, изпълнена с положителни емоции и наситена с интересни събития 2024 година!

 

УС на БДО,

Чл. кор. проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Д-р Илиян Шандурков, дм

Проф. д-р Зорница Златарова-Ангелова, дмн 

Доц. д-р Десислава Георгиева-Колева, дм

Д-р Николай Сурчев, дм

Д-р Николай Иванов

Д-р София Якимова

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
03/12/2023

Избран постер от инициативата изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

Организирано от Българско дружество по офталмология с подкрепата на Байер България и HTA като партньор

Постер

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
13/05/2023

Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати

 Организирано от Българско дружество по офталмология с подкрепата на Байер България и HTA като партньор

 

Уважаеми, специализанти и млади специалисти,

 

Имахте възможност да се включите в образователен сертификационен курс „Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати“. По време на курса бяха представени лекции и уъркшопи на изключително важни теми за надграждане на научен капацитет, като биостатистика, епидемиология, метаанализ, систематичен литературен преглед, измерване на резултати, изготвяне на протокол на изследване, измерване на качеството на живот на пациентите, както и изграждане и презентиране на научни постери. В допълнение, бяха представени иновативната методология за здравеопазване, основанa на ползите за пациентите и пилотни проекти за имплементиране на методологията в областта на офталмологията в България.

Сега ще имате възможност да приложите наученото на практика и да участвате в надпреварата за най-интересен случай.

До 31 май всеки участник ще може да си избере тема на постера, като тя трябва да е свързана с лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ) и диабетен макулен едем (ДМЕ) с aflibercept.

Моля да заявите участието си на следната регистрационна форма до 31 май.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdExvaWykIxUsy6kfZdJClbWSWMZCYAhdo5HG-jLySCzMrRgg/viewform?usp=sf_link

 

Прилагаме примерни насоки за тема:

Измерване на зрителна острота 

– редовно vs нередовно приложение

– зрителна острота при лечение vs данни от други страни

 

Измерване на “качество на живот”

– КнЖ на пациенти с МДСВ – проследено във времето

– КнЖ на пациенти с МДСВ vs. пациенти с глаукома

– КнЖ на пациенти с МДСВ – на различни режими на лечение

– КнЖ на пациенти с МДСВ България vs. други страни

– ретроспективно обсервационно проучване за брой апликации год.1 vs. год.2

– ретроспективно обсервационно проучване за брой апликации год.1 vs. год.2 – зрителна острота

 

Епидемиологични анализи

– демографска структура на пациенти с МДСВ

– демографска структура на пациенти с ДМЕ

 

 

Ще получите допълнителна информация кой е Вашия ментор в съответния град

 

Изпращането на постера е с краен срок до 10 юли до:

adriana dacheva <adriana@hta.bg>

До 30 юли постерите ще се преглеждат от независими консултанти анонимно.

От всеки университет ще бъде избран консултант с доказана академична и офталмологична експертиза, който ще наблюдава и проследява изготвянето на проекта, а Българското дружество по офталмология (БДО) ще го координира в национален мащаб.

 

Най-добрите от тях ще бъдат представени вербално и обсъдени на национален форум с всички участващи специализанти и националните координатори от университетите.

 

Изследователската нагласа е от решаващо значение за подобряване на резултатите и бъдещото развитие на младите специалисти.

Заповядайте да се включите в  тази научна надпревара!

 

 

Eylea 40 mg/ml инжекционен разтвор във флакон

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа афлиберцепт.

Дата на актуализация на текста: 11/2022

Eylea 40 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години, с изключение на показанието ретинопатия на недоносеното (РН). Съдържа афлиберцепт.

Дата на актуализация на текста: 12/2022

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5;

тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

ИАЛ-ИАЛ-20553/12.5.2023 г.

Bayer System Number-PP-EYL-BG-0174-1

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev
12/05/2023
Уважаеми колеги,
Предстои ОС на БДО на 15.05.2023 от 13.00 в 3 Аудитория на ул Марин Дринов 55 във Варна (по адресна регистрация на дружеството). Дневния ред е предварително обявен. За тези от Вас които не могат да пътуват изпращаме линк за он лайн наблюдение на събранието.

WEBEX:

https://mu-varna.webex.com/mu-varna/j.php?MTID=m61a19205556ef0f86b587059f7a6a9c0

MU-Varna сайт, на който ще качим YouTube линка. Самият стрийм ще е активен на деня – малко преди събитието.

https://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/events-obshto-subranie-BDO.aspx

Очакваме всички на Конгреса на БДО, където ще се проведе годишното ОС и ще се гласуват промени в устава.

С уважение от името на УС на БДО,
Хр Групчева (председател)
Posted in Актуално by Nikolay Surchev
24/04/2023

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието от името на БДО да Ви поканя да вземете участие в лятно училище с практическа насоченост с цел преодоляване на последиците от пандемията. Независимо дали сте опитен офталмолог или все още се обучавате, ние сме една общност и можем да направим много неща заедно. Моля да прочетете внимателно програмата и да подадете своите заявки за да организираме едно вълнуващо и полезно събитие във Велико Търново. За да запаля интереса на всички, искам да спомена, че лекциите ще се четат в залата, в която е подписана Конституцията.

Надявам се да успеете да се включите!

Очакваме Ви!

 

Програма за специализанти по офталмология с цел преодоляване на последиците от пандемията в практическото обучение

Място на провеждане:  Медицински Университет – Варна

Филиал Велико Търново

Велико Търново ул. „Михаил Кефалов”  № 2

 

07.07.2023 – 08.07.2023

 

Лекции:

Особености на очната операционна (45 мин) –

Хирургически инструментариум (45 мин)

Апаратура в очната операциона (45 мин)

Шевни техники в офталмологията (45 мин)

 

Ротационни упражнения по 2 учебни часа в 4 сектора:

  1. Оперативно лечение на катаракта (включва и екстракапсулна катарактна екстракция)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Видове кератопластика (ует лаб на свински роговици)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Пластично-възстановителни техники в офталмологията (ует лаб на свинска кожа)

(необходими са 6 супервайзъра)

  1. Канюли и техники на инжектиране и аспирация в офталмологията (ует лаб на свински очи)

(необходими са 6 супервайзъра)

 

Ротационна викторина със състезателен характер: ще има въпроси, казуси и „артефакти“ за познаване и кратко описание.

Победителят печели безплатна регистрация и тридневно настаняване в единична стая по време на конгреса на БДО в Албена.

 

Специализантите и всички млади офталмолози, взели специалност след 2019 (декември), имат право на безплатна нощувка в двойна стая в посочения хотел и изхранване по време на мероприятието. Лекторите имат право на безплатна нощувка в единична стая  и изхранване по време на мероприятието. Средствата са от бюджета на БДО с взето решение на ОС.

 

Срок за записване 18 май 2023.

Моля всички желаещи да заявят участие на: hristina.grupcheva@mu-varna.bg . Моля желаещите преподаватели да поставят в заглавието: заявка за лектор, а в текста да опишат как искат да се включат в курса. Желаещите курсисти да поставят в заглавието: заявка за обучаващ се, а в текста да напишат кратко резюме на това къде и какво работят и какви са бъдещите им планове.

 

Posted in Актуално by Nikolay Surchev