Member's Search

2005

За Председател на БДО е избран доц. д-р Тошо Митов
Взема се решение конгресите на БДО да бъдат на 3 години