Member's Search

2014

На конгреса на БДО във Варна се решава дружеството да се ръководи на ротаторен принцип от председателя и двамата за. председатели
2015г. Председател е доц. д-р Тошо Митов
2016г. Председател е доц. д-р Руска Христова
2017г. Председател е доц. д-р Димитър Дъбов