Member's Search

Началото на списанието “Офталмологичен преглед”

През 1933 г. акад. Пашев поставя началото на списание “Офталмологичен преглед”. Главен редактор на списанието е акад. Пашев, а секретар д-р. А. Атанасов. Списанието излиза със съдействието на Българското дружество по офталмология.