Member's Search

НМДО се поеma от професор д-р Стоимен Дъбов

От 1976 г. ръководството на НМДО се поема от Проф. д-р Стоимен Дъбов. Заседанията стават още по-редовни и наситени с научна и научно-практична тематика. Проф. д-р Дъбов предложи провеждането на ежегодни научни конференции, които имат една и съща тематика, а именно ” Новости в диагностиката и лечението на очните болести”. Целта беше да се насочат научните изследвания на участниците в конференциите към най-новите проблеми на световната офталмология, с оглед бързото им решаване и в нашата страна. Така всяка от тези конференции представляваха нова стъпка в развитието на българската офталмология. Те станаха генератор на идеи за нови разработки през следващата година.