Member's Search

Обединяване към дружеството на хирурзите

През 1944 г. българските очни лекари се обединяват в офталмологичната секция към дружеството на хирурзите. Своите научни работи тогава те отпечатват в списание “Хирургия”. Секциите започват постепенно да стават самостоятелни дружества.