Member's Search

Основаване на Българското Дружество по Офталмология

През 1927 г. Академик Константин Михайлов Пашев (1873-1961) основава Българското дружество по офталмология. Организираната от Пашев на базата на очните отделения в страната очна клиника в София много години е било единственото у нас лечебно заведение за очно болни. До средата на двадесети век Акад. Пашев е лицето на българската офталмология пред света. Той доминира със своя научен авторитет, с ерудицията си на клиницист, преподавател и общественик. Общият брой публикации на този изключителен човек надминават 3000.