Member's Search

Създава се Съюзът на научните медицински дружества

Създава се Съюзът на научните медицински дружества (СНМД), в който участва изграденото отново дружество под името “Научно медицинско дружество по офталмология” (НМДО). Централното ръководство се поема от проф. д-р Иван Василев със секретари проф. д-р Н. Константинов (до 1965), Л. Луков (1965  1974 г.) и Ив. Иванов (от 1974 г. до пенсионирането му през 1985 г.) Проф. д-р Василев поема отговорността от акад. Пашев и продължава нейното по-нататъшно развитие. По време на ръководството на българската офталмология от проф. Василев започна да се реализира т.нар. техническа революция, което означаваше бързо внедряване в офталмологията на най-новите технически постижения. Проф. д-р Василев е приет за член на френското и руското дружество по офталмология. Под негово ръководство започват да се провеждат редовни заседания, на които се разглеждат практични, научни и организационни въпроси. Дружеството вече има свой устав и банкова сметка.