Member's Search

Възстановяване на списанието и учреждаване на награди

Ръководството успя да възстанови излизането от печат на списанието през 1996 г. През този период се учредиха наградите “Пашев” и на проф. д-р Стоимен Дъбов за млад специалист. В края на мандата, конгресът удължи срока за управление на ръководството с още две години предвид реформата в здравеопазването.