Member's Search

Хронология

Хронология на националните конференции и симпозиуми

Очен травматизъм – 1955 г. – София
Глаукома – 1957 г. – София
Опазване на детското зрение 1959 г. – София
Увеити 1962 г.
Оперативно лечение в офталмологията 1967 – София
Първа годишна конференция на Софийския научен клон 1969 г. – София
Годишна научна конференция – Софийски клон 1971 – София
Научна конференция Софийски клон – 1972 – София
Годишна научна конференция Софийски клон – 1976 – София
Детска офталмология 1979 г. – София
Годишна научна конференция на научното дружество по офталмология 1979 – София
Историческо развитие на офталмологичната помощ и делото на слепите в България 1981 г. – София
Научна конференция 1300 години Българска държава 1981 – Стара Загора
Проблеми на геротоофталмологията – симпозиум – 1982 г. – София
Симпозиум по глаукома 1982 г. – София
Научно практична конференция 1984 г. – Кюстендил
Очен травматизъм 1984 г. – симпозиум Годишна научна конференция НМДО – 1984 г. – София
Научна сесия 1985 г. – Стара Загора
Годишна научна конференция Софийски клон – 1987 – София
Международна среща по очни проучвания 1988 г. – Албена
Годишна научна конференция Соф. клон – 1988 г. – София
Новости в офталмологията – 1989 г. Международен симпозиум – Правец
Национална конференция Варненски клон 1991 г. – Варна
Проблеми на слепотата в България 1992 г. – Стара Загора
Годишна конференция Соф. клон 1992 г. – София
Новости в офталмологията – Софийска научна конференция 1994 г. – София
Новости в офталмологията 1996 г. – София
Юбилейна научна конференция – Варненски научен клон 1996 г.
Новости в офталмологията – национална конференция 1997 г. – София
Наследствена и вродена очна патология 1998 г. – Стара Загора
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 1999 г.
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 2001 г. – София
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 2002 г. – София
Научно-практическа конференция – Варненски научен клон, Академия по катарктна и рефрективна хирургия (AKPX), 2003 г., Варна
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 2003 г. – София
Научно-практическа конференция – Варненски научен клон и AKPX, 2004, Варна
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 2004 г. – София
Научно-практическа конференция – БДО и AKPX, 2006, Варна
Новости в офталмологията – Софийски научен клон 2006 г. – София

Хронология на националните конгреси:

I. Конгрес: “Проблеми на слепотата и местната патология в България” – 1970 г. – София
II. Конгрес: “Профилактика и лечение на усложненията при очните операции” – 1975 г. – Варна
III. Конгрес: “Съвременни проблеми на офталмохирургията” – 1980 г. – София
IV. Конгрес: “Заболявания на ретината” – 1985 г. – Благоевг рад
V. Конгрес: “Заболявания на роговицата” – 1990 г. – София
VI. Конгрес: “Съдови заболявания на окото и катаракта” – 1995 г. – Плевен
VII. Конгрес: “Актуални проблеми на офталмологията” – 2000 г. – София
VIII. Конгрес: “Актуални проблеми на офталмологията” – 2005 г. – София