Member's Search

Оптичната Кохерентна Томография

Оптичната Кохерентна Томография

23-Jun-2019
Хотел Хилтън, София, България

Курс за специализанти и млади специалисти

Регистрация – безплатна на интернет платформата https://oct.bow.bg

Програма:

10.00 – 10.30 Принципи на ОСТ диагностиката, апарати, интерпретация – К. Братанов
10.30 – 11.00 ОСТ – норма и патология. Възрастови изменения – Б. Михайлова
11.00 – 11.30 ОСТ при МДСВ признаци и начини на разчитане – Хр. Видинова
11.30 – 12.00 Ангио-ОСТ при МДСВ предимства и недостатъци спрямо ФА. Проследяване при лечение – Д. Попов

12.00 – 13.00 Пауза

13.00 – 13.30 ОСТ при диабетна ретинопатия – К. Телбизова
13.30 – 14.00 Ангио-ОСТ при диабетна ретинопатия – И. Кунева
14.00 – 14.30 ОСТ при епиретинални мембрани, витреоретинални тракции и макулни дупки – Д. Колева-Георгиева
14.30 – 15.00 Ангио-ОСТ при дефекти на ретината и зрителния нерв. ОСТ при увеити и тумори на увеята – И. Шандурков

15.00 – 15.30 Пауза

15.30 – 16.00 ОСТ при глаукома и заболявания на зрителния нерв – А. Тошев
16.00 – 16.30 Ангио-ОСТ при глаукома и заболявания на зрителния нерв – М. Средкова
16.30 – 17.00 ОСТ – нетипични случаи при глаукома – Б. Самсонова
17.00– 17.30 Диагностични възможности на предното ОСТ – Ал. Ангелов

Потвърдили лектори /по азбучен ред/:

Д-р Александър Ангелов – РЕСБИОМЕД, София
Д-р Константин Братанов – СУ „Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Христина Видинова, д.м. – ВМА, София
Доц. д-р Десислава Колева-Георгиева, д.м., FEBO – УМБАЛ, „Св. Георги”, Пловдив
Д-р Ирина Кунева, д.м. – ПЕНТАГРАМ, София
Д-р Биляна Михайлова, д.м. – СОБАЛ „ВИЖЪН” София
Д-р Димитър Попов – ВизАрт, Пловдив
Д-р Бисера Самсонова, д.м. – РЕСБИОМЕД, София
Д-р Милена Средкова, д.м. – РЕСБИОМЕД, София
Д-р Каролина Телбизова, д.м. – СБАЛОБ „Зора” София
Д-р Анани Тошев, д.м., FEBO – Александровска болница, София
Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO – СОБАЛ „ВИЖЪН” София

Регистрацията ще се осъществява по електронен път, посредством web-страницата на курса

Организатори:
– Българско Дружество по Офталмология
– Център за обучение по офталмология Ресбиомед