Member's Search

Профил

Close
Персонална информация
Д-р Йордан
Тумбев

Учи в Езиковата Гимназия гр. Благоевград и Медицинския Университет гр. София. Специализации: Флуоресцинова ангиография на очното дъно гр. София, ИАГ лазер и селективен лазе гр. София, Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия гр. Варна, Факоемулсификация – показания, машини, техники гр. Варна, Периметрия гр. София, Съвременна екстракапсуларна катарактна екстракция гр. София, Антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията гр. София, Селективна лазерна трабекулопластика гр. София.
Професионален опит: Очно отделение МБАЛ гр. Благоевград, Частен Очен Кабинет, Медицински Център ВИЗИО гр. Благоевград,
Професионално членство: Българско дружество по офталмология, Съюз на офталмолозите в България, Български лекарски съюз
Професионални интереси: Микрохирургия на окото, Катарактална хирургия /факоемулсификация, екстракапсулна/, Рефрактивна лазерна хирургия на преден сегмент, Глаукома – диагносика, лечение, лазерно лечение, оперативна хирургия, Диабетна ретинопатия, клиника и лазерно лечение и контактология.
Тел. за контакт + 359 885755607

Bulgaria
Информация за акаунта