Member's Search

Акад. Православа Цончева Гугучкова-Янчулева

Акад. Православа Цончева Гугучкова-Янчулева

Първа в България внедрява и развива хирургията на катаракта с имплантация на вътреочна леща и хирургията на ретината и на стъкловидното тяло при диабет,отлепване на ретината, очни травми и други заболявания на ретината. С най-голям опит в рефрактивната хирургия за премахване на диоптрите с лазер при късогледство, далекогледство и астигматизъм. Извършва хирургия на катарактата с лазер и имплантиране на американски вътрешни очни лещи. Разработва и прилага лечението с лазер при глаукома и заболяване на ретината. Въвежда и развива в България най-новата и щадяща хирургия при глаукомата с микроимпланти (микростентове), лечение на макулната дегенерация и др.

departments: Редовни членове
positions: Професор по Офталмология
treatments: Hair removal
procedures: Abdominoplasty, Aptt, Chemical test in urine
degree: д.м.н.