Member's Search

Тест

Диагностика
22/05/2016

Особени форми на МДСВ – ретинални ангиоматозни пролиферации, полипоидна хороидална васкулопатия Автор: Видинова Х. Клиника по Офталмология, ВМА, София АБСТРАКТ

Posted in Научни by Д-р Васил Хайкин
18/05/2016

Задна поларна катаракта – от факоемулсификацията към витректомията Автори: И. Шандурков 1,2, Ю. Бонева 2 1.СОБАЛ „ВИЖЪН”, 2.СОБАЛ “Акад. Пашев” Рецензент: Проф.

Posted in Научни by Д-р Илиян Шандурков
18/05/2016

Миниинвазивна хирургична техника за корекция на птоза на латералната част на веждите Автори: Средкова М., Колева Т. Медицински център по офталмология Ресбиомед

Posted in Научни, Оперативно лечение by Редакционен екип
16/05/2016

Корелация между тежестта на ретиналното засягане при макулна дегенерация свързана с възрастта и тежестта на сърдечно-съдовото засягане при кардиологично болни п

10/05/2016

Клиничен случай на офталмия симпатика, проявяваща се със засягане на преден очен сегмент Автори В. Хайкин, Я. Здравков, А. Оскар, Ив. Танев Клиника по Очни боле