Member's Search

Структура на БДО

Хронология и актуална структура на БДО

strutture

Управителен съвет на БДО

Председател:

Проф. д-р Ива Петкова,д.м.

Зам. – председател:

Полк. Проф. д-р Лъчезар Войнов, д.м.

Членове:

Проф. д-р Цветомир Динитров, д.м.

Доц. д-р Марин Атанасов, д.м., FEBO

Доц. д-р Христина Видинова-Захова, д.м.,

Доц. д-р Димитър Джелебов, д.м.

Секретар:

Доц. д-р Александър Оскар, д.м.