Member's Search

Структура на БДО

Хронология и актуална структура на БДО

strutture

Управителен съвет на БДО

Председател:

Чл. кор. Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE

Зам. – председател:

Д-р Илиян Шандурков, дм

Членове:

Проф. д-р Зорница Златарова-Ангелова, дмн

Доц. д-р Десислава Георгиева-Колева, дм

Д-р Николай Сурчев, дм

Д-р Николай Иванов

Секретар:

Д-р София Якимова