Member's Search

Уведомително писмо до РЗИ – XIV-ти конгрес на Българското дружество по офталмология

28/09/2021

Създадена е необходимата организация за допускане на мероприятието само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед No РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването или

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди участието си на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди участието на мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, съгласно Заповед No РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Целият персонал на хотела и екипът на фирмата-организатор на Конгреса също ще отговарят на обявените изисквания.

Уведомително писмо до РЗИ

Posted in Актуално by Д-р Васил Хайкин