Member's Search

Годишен конгрес на БДО

22/03/2023

 

Между 27 септември и 1 октомври 2023 в конгресния център на Албена ще се проведе XV-ти конгрес на Българското Дружество по Офталмология “Светлината има значение”.

Четиридневното събитие ще бъде с международно участие както на гост лектори, така и на практикуващи офталмолози. В програма на конгреса са застъпени актуални и разнообразни теми насочени, както към специализанти и обучаващи се, така и към специалисти участващи в интегрираната офталмологична грижа.

По време на събитието сме предвидили редица образователни и практически курсове, а колегите от специалностите посветени на грижата за очното здраве – „Медицинска оптика“, „Оптометрия“ и „Здравни грижи“ ще имат еднодневна възможност, да представят своите доклади пред публиката на конгреса.

За справки и налична информация за предстпящия конгрес и съпътстващите го събития може да следите неговата интернет страница на адрес:

https://mareamedical.com/bg/sabitiya/bdo_2023/

Posted in Актуално by Nikolay Surchev