Member's Search

Проведен курс за специализанти и млади офталмолози

06/04/2023

През изминалата седмица Българското Дружество по Офталмология организира 3 курса – Варна с домакин МУ-Варна, Пловдив и София, където домакини бяха МУ-Пловдив и БАН. Специализантите участваха в лекции и уъркшопи на изключително важни теми за надграждане на научен капацитет, като биостатистика, епидемиология, метаанализ, систематичен литературен преглед, качество на живот, както и изграждаха и презентираха научни постери с теми, свързани с офталмология. В допълнение, бяха представени иновативната методология за здравеопазване, основано на ползите за пациентите, измерване на резултати и пилотните ни проекти за имплементиране на методологията в областта на офталмологията в България. Вярваме, че курсовете бяха изключително забавно и полезно преживяване, което създаде среда за нови идеи и вдъхновение!

преживяване, което създаде среда за нови идеи и вдъхновение!

Очакваме младите надежди да започнат работа по своите проекти. Най-добрите ще бъдат представени на конгреса на БДО в Албена 28.09 – 1.10.23г.

Posted in Актуално by Nikolay Surchev