Member's Search

Поздравително писмо за Новата 2024 година!

08/01/2024

Уважаеми колеги,

Честита Нова 2024 Година!

С най-сърдечни пожелания за здраве, мир, професионални успехи и лично щастие! Нашата професия е благородна, носи много позитивни емоции, но понякога ни изненадва с тревоги и проблеми. Да си пожелаем да се радваме на всички успехи и заедно да решаваме проблемите и през Новата година.

Използвам случая да напомня че през 2024г. БДО ще има 2 общи събрания – едно за приемане на ГФО (годишния финансов отчет) и второ, което ще съвпадне с годишната конференция, и ще бъде отчетно-изборно за следващия 2-годишен период. С решение на Общото събрание годишната конференция ще бъде с фокус върху интегрираните грижи и ще имаме възможност да се запознаем с някои интердисциплинарни проблеми.  Не на последно място искам да напомня, че съгласно новоприетия устав членския внос за 2024г. е 10% от минималната работна заплата за месец декември 2023г. или е в размер на 78 лева, като редуцираната сума с 50% за специализанти е 39 лева. За специализанти се запазва.  Имате възможност да го платите по банка или през онлайн връзката в интернет страницата.  ВНИМАНИЕ! Съобразно новия устав крайният срок за плащане е 31 март 2024г.  Моля не забравяйте да изпратите трите си имена на кирилица, УИН и контакти, особено ако са променени. При групово плащане моля да бъде изпратен списък с трите имена и УИН на цялата група.

Използвам случая да поканя всички, които искат да са членове на ESCRS през БДО да изпратят уведомително писмо с трите си имена на латиница, е-мейл и адрес за физическа кореспонденция. Също така моля да отбележите дали желаете едногодишно или тригодишно членство. Средствата за покриване на членския внос ще минават през дружеството. За специализанти членството е безплатно, като моля да се посочи датата на приключване на специализацията.

С най-искрени пожелания и надежди за една хубава, изпълнена с положителни емоции и наситена с интересни събития 2024 година!

 

УС на БДО,

Чл. кор. проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Д-р Илиян Шандурков, дм

Проф. д-р Зорница Златарова-Ангелова, дмн 

Доц. д-р Десислава Георгиева-Колева, дм

Д-р Николай Сурчев, дм

Д-р Николай Иванов

Д-р София Якимова

Posted in Актуално by Nikolay Surchev